(CZ) Český překlad Video o tréninku 2 stupně s Haridživanom «Životní cykly a životní styl» | Harijiwan

(CZ) Český překlad Video o tréninku 2 stupně s Haridživanom «Životní cykly a životní styl»

https://www.youtube.com/watch?v=IsCIGT9Z9SM

Gurudžas: Každých 7 let procházíme přes cykl vědomí, každých 11 let přes cykl rozumu a každých 18 let přes cykl životní energie. Existuje mnoho způsobů jak opsat tyhle procesy, jenomže my používáme takovou terminologii: vědomí, rozum a životní energie.

Haridživan: Mozek funguje na určitých frekvencích a člověk nad tím nemá kontrolu. Frekvence vln je fixní. Část vašeho operačního systému se mění: každých 7 let se mění vědomí, každých 11 let rozum a každých 18 let hladina životní energie. A vy na tyhle cykly nemáte žádný vliv. Musíte se rozhodnout, jak se s tím vypořádáte.

Žačka Haridživanа: Je zajímavé vzhlédnout na svůj život a vidět, jak životní cykly vplývaly na různá období mého života v minulosti.

Gurudžas: Jestli si pamatujete sami sebe ve věku 7 let, v té době se s vámi něco událo. Také se něco s vámi událo ve věku 14 let. Něco se událo i ve věku 11 let, 22, 33, a taky v 18, 36. Jsou to určitá stadia vašeho života, kdy dochází k určitým změnám.

Žačka Haridživanа: Jestli se na to podíváte z hlediska toho, jak se rozvíjí vaše vědomí, pak se můžete lépe pochopit a konat přesněji, protože budete cítit, kudy v životě dál jít. A to je fantastické. Myslím, že právě tohle by mnoho lidí chtělo umět dělat. My skutečně chceme využít náš život efektivněji, ale často krát prostě nevíme jak na to.

Haridživan: Celý tenhle kurs je právě o tom. Budeme mluvit o cykličnosti pohybu naší energie skrz prostor a čas. Pokusíme se oddělit vás, čas a prostor, aby jste se mohli naučit je řídit.

Gurudžas: pokud můžete projít skrz cyklus, využijíc technologie, pak můžete projít skrz něj úspěšně a zdokonalit sebe.

Žačka Haridživanа: V průběhu první hodiny tréninku jsem měla pocti, že tenhle kurs byl vyvinut speciálně pro mne. Skutečně mi pomohl pochopit, proč jsem dříve nemohla najít efektivní způsob dosáhnout toho, co jsem chtěla.

Haridživan: Nejdůležitější, na co se budeme zaměřovat v tomto týdnu, bude vaše nejranější období života od 1 do 7 let. Jaký byl můj první cyklus rozumu? Od 1 do 11. Přemýšlejte o tom takto. Kolik lidí znáte, možná jste to dokonce vy sami,  u koho se zpomalili nějaké aspekty rozvoje a stalo se to v období prvních 7 nebo 11 let vašeho života a vy ještě pořád hledáte možnost vyřešit to.

Pokud došlo k nějaké události, nebo událostem v prvním cyklu vědomí, které vás vyvedli z rytmu, a vy jste se do toho rytmu už nevrátili, pak tyhle události zůstávají ve vaší auře a nepřetržitě vysílají signály. Vy se pokoušíte najít způsob jak to ukončit a vrátit se do správného rytmu.

Je velmi důležité chápat, že pokud v každém cyklu dochází k nějakým výpadkům a v tom okamžiku jste neměli dostatek energie očistit to, potom narušení rovnováhy bude narůstat. To se nazývá potlačením zpětné vazby – nacházíme se na jiné frekvenci, než na které chceme být. V meditacích cílevědomě pracujeme s těmito energetickými konfiguracemi, cílem kterých je být tady a teď, protože se je snažíte přitáhnout do současnosti.

Žačka Haridživanа: Myslím si, že nejdůležitější, co se se mnou událo na tréninku je to, že jsem dokázala opustit myšlenky, držené vědomím, které jsem získala v mých cyklech vědomí a které byly uloženy v mé paměti a pronásledovali mně od dětství.

Haridživan: V Kundalini józe máme techniky, které umožňují odstranit tyhle struktury z naší psychiky, aby se přestali přenášet a vy jste se mohli těšit z toho, že prožíváte nový život …..   Avšak proto, aby jste se mohli rozhodnout jakým způsobem využít vygenerovanou energii a očistit to, co vám brání jít vpřed, je potřebné silné vědomí.

Žačka Haridživanа: První 3 dny byli pro mně očisťující. Cítila jsem, že mám dostatek sil, aby jsem uvolnila bloky, které ve mně byli.

Haridživan: Když nastoupí smrt, procházíte 4 energetické body v následujícím pořadí. První bod se nachází pod bradou. Tento bod vyrovnává vaše emoční tělo. Pak přecházíte na špičku nosu, protože tento bod vyrovnává váš rozum. Následně se přesunete k Bodu Třetího Oka, aby jste mohli uvidět celé panorama vašeho života. Pak se přesunete ke Korunní Čakře. I v meditaci, kterou jste dělali s Jogy Bhadžanem dnes, vám Jogy Bhadžan ukazuje kterým směrem půjdete. Musíte si vybrat správný směr. ………    Čísla jsou velice přesná. Čím přesněji já chápu jak fungují životní cykly, tím lépe se mohu ztotožnit se svou profesí.

Žačka Haridživanа: Vždycky jsem slyšela, že je nutno plout po proudu, jednoduše jít se vším, co se děje. S takovou myšlenkou jsem cítila, že na nic nemůžu mít vliv. Teď chápu, že vše je v pohybu, avšak já mám možnost volby a můžu si vybrat, v jakém proudu se chci se všemi mými činy, myšlenky a přesvědčeními nacházet. Já vím, jak se ocitnout tam, kde chci být.

Haridživan: Když meditujeme, pokoušíme se dostat z místa, kde se právě teď nacházíme, na lepší místo. Existuje životní energie, prostor a čas a my se pokoušíme projít skrz prostor a čas. Tady jsou 3 síly, které musíte ovládat.

Jogy Bhadžan: Pohybujete se mezi vědomím, rozumem a životní energií.

Haridživan: Pohybujete se mezi vědomím, rozumem a životní energií. Pokud máte významnou strukturu, která se neustále projevuje, vytváří tím dualitu. Dualita to je bolest a vy si nejste jisti, kterým směrem máte jít, protože taková struktura na vás neustále působí.

Žačka Haridživanа: Když jsem pohybovala rukama, měla jsem takový pocit, jako bych vháněla vzduch do proudu myšlenek, který byl čím dál, tím víc podobný závěsu. Pak všechno explodovalo, stalo se tenčím a rozplynulo se. Pocítila jsem úlevu.

Haridživan: Všechno, co děláme na tomto kursu, je, že předěláváme proud vzpomínek, vytváříme nový, který bude sloužit jako protiváha tomu předcházejícímu, který zachytával a ničil vaši energii, omezoval vaši efektivitu a způsob těšit se ze života. Chceme vytvořit novou frekvenci vzpomínek, aby jste mohli užívat života a být úspěšní. Jsou to životní cykly a ty vytvářejí určitý životní styl. Posléze se můžete podělit o tuto energii a informace s jinými lidmi. To je cílem našeho kursu.

Žačka Haridživanа: Nemyslím, že jsem se kdykoliv předtím dostala tak hluboko.

Haridživan: Nemůžete nikoho změnit, jestli jste se nezměnili sami.

Žačka Haridživanа: Protože tito učitelé mají velké zkušenosti, mohou vám předat zkušenosti, které se opírají o jejich vlastní. Cítím se úplně jiným člověkem.

Haridživan: Můžete určit, že někdo se v nějakém cyklu ztratil. Obvykle je to cyklus myšlenek, cyklus zkušeností, emocionální cyklus anebo cyklus vzpomínek. Společně s velkými cykly (jako jsou vědomí, rozum anebo životní energie), existují jiné cykly v kterých se lidi strácí. Vy to však můžete změnit. Můžete zvýšit rychlost. Příčinou, kvůli které provádíme tak mnoho gong meditací je v tom, že vám dají zkušenost rychlosti zvuku, která posouvá vaši energii zvýšenou rychlostí. Pokud se vaše energie mění a zrychluje, může to dát zrychlení ještě někomu a dát mu šanci vyjít z místa ve kterém se ztratil.

Jsme velmi pozorní k zvuku, který se promítá, protože, jestli se zvuk promítá správně, co udělá? Projde skrz desetiletí vzpomínek a energetických stop a najde to klíčové místo, ve kterém došlo k narušení rytmu a vrátí vás na správný kurs.

Žák Haridživanа: Učitelé jsou možností nečeho dosáhnout. Já to takto chápu.

Haridživan: V tom je celá filozofie. Je to to, co je třeba opravit. Nebyli jste stvořeni, aby jste nesli tuto tíhu. Skutečnost, že mnozí z nás ho nesou je možná jenom proto, že lidé neznají technologii a jak ji využít proto, aby se přenesli na lepší místo. Všechno naše vidění tréninku pro učitele Kundalini jógy po celém světě je v tom, aby se učili lidé. Po prvé, dát jim zkušenost takového pohybu na lepší místo a ukázat jim, jak to mohou udělat pro sebe a pro jiné. Takto můžeme vytvořit pokolení nových lidí na planetě, kteří vědí, jak přejít z těchhle bolestivých, destrukčních, fyzicky vyčerpávajících paternů do přirozeného, lidského stavu, který nám byl dán od narození proto, aby jsme byli úspěšní, úspěšní lidé. Nebyli jste stvořeni proto, aby jste byli neúspěšní, nebyli jste stvořeni proto, aby jste drželi tyto bolestivé struktury v sobě. Byli jste stvořeni, aby jste byli v životě spokojeni. Ale proto je nevyhnutné použít technologie.

Žačka Haridživanа: Popravdě řečeno, neměla jsem velký zájem projít tento předmět, protože jsem nechápala, co to znamená. Měla jsem předtím životní styl a životní cyklus. Je mi 32 let a vše je v pořádku. Nemohla jsem si ani představit o čem jsem mluvila. I já cítím, že po uplynutí těch 6 dní se u mně objevil nový vněm mého života a života lidí, které znám.

Žačka Haridživanа: Všechno, co od tohoto momentu budu vytvářet, bude mnohem lepší, než jsem si mohla představit do tohoto kursu. Životní cykly a životní styly – to je neobvyklá zkušenost.

Žák Haridživanа: Netvrdím, že je to jediné, co můžete udělat, ale pravděpodobně je to jeden z nejúplnějších a efektivních způsobů. Vřele ho doporučuji. Prostě si to vyzkoušejte a sami se rozhodněte.